niedziela, 25 września 2016

Grunt, to bezpieczeństwo...

Nasze przedszkole odwiedzili Funkcjonariusze Policji. Pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się nazywam, a komu nie?…. Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się z Policjantami. Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.
Panowie policjanci chętnie opowiedzieli przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą jazda bez fotelika i nie zapiętych pasów. Przedszkolaki w podziękowaniu za wizytę zaśpiewały piosenki o ruchu drogowym."Na sportowo-bardzo zdrowo" -projekt edukacyjny

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się ze szczegółami naszego sportowego projektu, który jest realizowany w grupie "Starszaków".


Projekt edukacyjny

Na sportowo-bardzo zdrowo”

realizowany w grupie starszaków
w roku szkolnym 2016/2017


Opracowanie i realizacja:
Nadolska Renata
Smerecka Dorota


Opis sytuacji problemowej

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 1 w Małdytach (grupa starszaków) obserwują u dzieci problemy dotyczące niskiej sprawności fizycznej, które przedkładają się na wady postawy, wymowy,sprawność intelektualną i grafomotoryczną, występującą nadwagę oraz ociężałość i niechęć do wszelkich działań. Rodzice również zgłaszają problem braku należytego ruchu u swoich dzieci oraz złe nawyki żywieniowe. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dzieci mają bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków oraz nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi ich rozwój fizyczny.
Spontaniczne bieganie na placu zabaw męczy przedszkolaka o wiele mniej niż „celowy”, monotonny ruch dążący do perfekcji określonej czynności. Ograniczanie spontanicznej aktywności ruchowej dziecka prowadzi do jego nadpobudliwości, braku zdyscyplinowania, niechęci działania i ogólnego zmęczenia organizmu.
Mając to na uwadze postanowiono zapewnić dzieciom w przedszkolu wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość. Aktywność ruchowa powinna służyć kształtowaniu u dzieci przyzwyczajeń do uprawiania gimnastyki, czynnego wypoczynku, rekreacji, dyscypliny, samozaparcia, w dorosłym życiu zaś – sportu.Temat: Na sportowo-bardzo zdrowo.


Cel ogólny:

 • wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, higiena ciała, gimnastyka i zabawy ruchowe);
 • doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • uświadomienie dzieciom zależności między aktywnością ruchową a prawidowym rozwojem organizmu;
 • zapobieganie wadom postawy, otyłości i złym nawykom żywieniowym;
 • stwarzanie dzieciom okazji do poznania możliwości własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i koordynacji ruchowej;
 • wzmacnianie odporności;
 • kształcenie poczucia rytmu i orientacji w schemacie ciała;
 • kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchów;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw sportowych.
Cele szczegółowe:

 • ćwiczenie charakteru i postaw, w działaniu indywidualnym i zespołowym;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej poprzez gry i zabawy sportowe;
 • zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywności i wypoczynku;
 • tworzenie okazji do spontanicznej i zorganizowanej aktywnosci ruchowej dziecka- w sali sabaw, na powietrzu, na sali gimnastycznej, na wycieczce, spacerze, na boiskach sportowych „Orlik”;
 • doskonalenie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej;
 • pokazywanie pozytywnego wpływu ruchu na samopoczucie i zdrowie człowieka;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • wykorzystanie do zabaw ruchowych przyrządów, rekwizytów i sprzętu sportowego;
 • ochrona układu nerwowego oraz nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji;
 • zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi i udziału w ruchowych zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycielki;
 • pogadanki o zdrowym stylu życia, przestrzeganiu higieny osobistej i zdrowym odżywianiu
HAMONOGRAM PRACY


Lp.
Zadanie
Termin
Uwagi


1.


 • Nowe boisko przy naszym przedszkolu” - planowanie wykonania boiska sportowego na terenie przedszkola.
 • Zakup bramek piłkarskich.
 • Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"- pogadanki o zdrowym stylu życia, przestrzeganiu higieny osobistej i zdrowym odżywianiu;
 • Hymn sportowca, okrzyk
 • Nauka gry w „Zbijaka”,
 • Kodeks Małego Sportowca ( fair play)-(zasada czystej gry, szacunek dla rywala, respektowanie przepisów gry,stosowanie zasad bezpieczenstwa podczas aktywności fizycznej, podporzadkowanie się decyzjom sędziego, podziękowanie za wspólną grę, zasady kulturalnego kibicowania, poszanowanie sprzętu sportowego);
 • diagnoza sprawności i rozwoju fizycznego;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-wykonanie „Albumu małego sportowca”;
 • nauka i doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowych.
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu).

Wrzesień


2.
 • Poszukiwanie skarbu” gra terenowa
 • „Jadłospis sportowca” samodzielne przygotowanie swojego śniadania lub podwieczorku z wykorzystaniem asortymentu zdrowych produktów;
 • III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
 • Zapoznanie dzieci ze sprzętem sportowym na siłowni- ćwiczenia wzmacniajace poszczególne grupy miesniowe;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku.
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu).
 • „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”.
 • Nauka i doskonalenie gry w warcaby;


Październik


3.
 • „Mamo, tato bawmy się”- zajęcia gimnastyczne - otwarte z udziałem rodziców;
 • „Łączy nas sport- zabawy sportowe z gimnazjalistami;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Nauka i doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowych;
 • Spotkanie ze sportowcem;
 • Mini piłka koszykowa;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • - „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”.
 • Doskonalenie gry w warcaby;
Listopad
Grudzień
5.
 • „Bal sportowców” - bal karnawałowy;
 • Wyścigi zaprzęgów saneczkowych;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • - „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowy.
Styczeń


 • Nauka gry w „ringo”;
 • Zabawy na śniegu;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;
Luty
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby.
Marzec
 • Olimpiada przedszkolaka-
miedzyprzedszkolne zawody sportowe;
 • Mini piłka nożna;
 • „Mamo, tato bawmy się”- rajd rowerowy;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;


 • „Mamo, tato bawmy się”- zajęcia otwarte z udzialem rodziców;
 • Nauka gry w „Klasy”;
 • Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w„Dwa ognie”;
 • „Europejski Tydzień Sportu” ( 26.05-1.06);
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Turniej warcabowy;
 • Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej przedszkolaków-podsumowanie wyników.


Kwiecień
Maj


 • Podsumowanie projektu, festyn z udziałem rodziców; prezentacje gier zespołowych, zawody sportowe z rodzicami;
 • Narodowy Dzień Sportu 14.06
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Prezentacja wyników testów sprawności fizycznej przedszkolaków dla rodziców.


CzerwiecOczekiwane rezultaty:

 • Dzieci wykazują się większą aktywnośc i sprawnośc ruchową;
 • posługują się podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych przyborami, przyrządami i rekwizytami;
 • szanuje i korzysta we właściwy sposób ze sprzetu i urządzeń sportowych;
 • pokonują przeszkody w terenie (schody, górki, tory przeszkód)
 • potrafią aktywnie spędzać czas wolny;
 • rozumieją potrzebę ruchu i przebywania na świeżym powietrzu;
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa;
 • wiedzą jak należy dbać o higienę osobistą i co należy jesc aby być zdrowym;
 • są samodzielne i potrafią obsługiwać siebie samych;
 • zachowują prawidłową postawę ciała podczas siedzenia, stania i ćwiczeń ruchowych,
 • znają różne dyscypliny sportowe;
 • przestrzegają umów i zasad obowiązujących podczas zawodów, gier i zabaw ruchowych;
 • potrafią współdziałać w zespole i stosują w zabawach i grach zasadę „fair-play;
  dąża do aktywnego wypoczynku samodzielnie organizując sobie zabawy ruchowe i rekreacyjne;
 • potrafia podskakiwać, skakac przez przeszkody, skakanke
 • rzucaja i chwytaja piłkę, ringo


Zakończenie projektu:

 • fotorelacja na blogu i facebooku przedszkola;
 • prezentacja układów tanecznych, gier zespołowych na festynie rodzinnym;
 • zabawy sportowe z rodzicami;
 • opracowanie i prezentacja wyników testu sprawności fizycznej przedszkolaków.
 • Zgromadzenie różnorodnego sprzętu sportowego zachęcającego dzieci do aktywności ruchowej.

Gramy w "Zbijaka".


niedziela, 11 września 2016

Na sportowo-bardzo zdrowo


W ramach projektu edukacyjnego "Na sportowo-bardzo zdrowo" grupa starszaków rozpoczęła intensywne ćwiczenia gimnastyczne oraz zrealizowała zagadnienia z zakresu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej"Akademia Aquafresh" dotyczące higieny osobistej i zdrowego stylu życia. 


 Rozgrzewka...
 Gra w "Zbijaka"


 "Akademia Aquafresh"
Co mali artyści zmalowali....piątek, 9 września 2016

Sportowe wakacje


                        W GRAND PRIX MORĄGA- "Cztery pory roku-Morąg biega"wystartowała spora gromadka dzieci z Małdyt w wieku 4-9 lat. Wspaniale pobiegł Hubert Ciok wygrywając zdecydowanie trzy biegi, zdobywając uznanie u "zawodowych biegaczy", którzy gratulowali mu talentu. Absolwentka naszego przedszkola Nikola Szramowska również zwyciężyła a Miłosz Szczepański zdobył trzecie miejsce. Wspaniale biegali inni reprezentanci naszego przedszkola:Rafałek Kruszyński, Kubuś Osipowicz i Filip Michalkiewicz,

         Podczas Pikniku Motocyklowego w miesiącu sierpniu również brali udział wychowankowie naszego przedszkola. Na swoich pojazdach doskonalili swoje umiejętności pokonując trudny tor przeszkód. Udział w zawodach wzięli:
Hubert Ciok, Krzyś Biella, Kubuś Osipowicz, Mateusz Witkowski, Kubuś Porowski, Filip Michalkiewicz, Rafał Kruszyński,Ala Rubacha, Bartuś Skolimowski.

          W zajęciach na "Zielonym Orliku" bawi się w sport i rekreację we wtorki i soboty dwudziestka przedszkolaków z Małdyt, Dobrocina, Wielkiego Dworu i Liksajn. Organizowane są zawody biegowe"3,2,1 ...start", "Rowerowy tor przeszkód", "Mała Liga Mistrzów", konkursy: "Sport na wesoło".