wtorek, 27 września 2016

Nowy nabytek do przedszkola :)
Pragniemy się pochwalić, że wychowawczynie grupy "Starszaków"  zakupiły do przedszkola nową kamerę. Dzięki sponsorom będziemy mogły dokumentować i uatrakcyjniać codzienną pracę przedszkolaków. Bardzo dziękujemy!
"Nie jestem sam, ja książkę mam"-projekt edukacyjny :)

Oto drugi projekt edukacyjny realizowany w grupie "Starszaków". We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach  uruchomimy niedługo  przedszkolną wypożyczalnię książek. Liczymy na współpracę ze strony Rodziców, którzy będą wieczorami czytać wybraną przez dziecko książeczkę, przypilnują jej zwrotu do przedszkola. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu :)Projekt edukacyjny

Nie jestem sam, ja książkę mam”

realizowany w grupie starszaków
w roku szkolnym 2016/2017


Opracowanie i realizacja:
Nadolska Renata
Smerecka Dorota


Opis sytuacji problemowej


We współczesnej dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji książka została odsunieta na plan dalszy. Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze żródeł informacyjnych, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija intelekt,jest żródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy rozróżniania dobra od zła, zachęca do refleksji nad knsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce. Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą.
Temat: Nie jestem sam, ja książkę mam.

Cel ogólny:

 1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Poznawanie utworów literatury dziecięcej.
 3. Ukazanie roli książki w życiu człowieka.
 4. Ukazanie właściewego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 5. Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.

Cele szczegółowe:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 2. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.
 3. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.
 4. Kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.
 5. Wzbogacenie słownictwa.
 6. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literackie, teatralne, plastyczne, wycieczki do biblioteki publicznej, kącik książki w Sali, mini-wypożyczalnia, wystawa książek, prezentacje książkowe itp.
 7. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek (Kodeks Małego Czytelnika)
 8. Rozumienie przesłania moralnego baśni ( uwrażliwienie na krzywdę ludzką).
 9. Integrowanie grupy przez wspólną pracę i zabawę.
 10. Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.
 11. Przygotowanie przedszkolaków do póżniejszego wyboru książek.
 12. Przygotowanie przedszkolaków do korzystania z księgozbiorów bibliotek szkolnych i publicznych.
 13. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,kształtowanie pożądanych postaw społecznych.


HAMONOGRAM PRACYLp.
Zadanie
Termin
Uwagi • Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną”i Gimnazjum w Małdytach;
 • Założenie „Mini-wypożyczalni” w Sali;
 • Zorganizowanie kącika książek w Sali;
 • „Rodzice czytają-dzieci słuchają”-nawiązanie współpracy z rodzicami odnośnie wypożyczania książek, weekendowego czytania dziecku;
 • „Prośba książki” - układamy Kodeks Małego Czytelnika;
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej ( raz w miesiącu);
 • Codzienne głośne czytanie bajki, rozmowy z dziećmi po współnej lekturze, wykonanie ilustracji;
 • Wystawy prac dzieci.
 • Nauka piosenki promującej czytelnictwo.
 • Tworzymy własną książkę”Album Małego Sportowca”;Wrzesień • Wycieczka do biblioteki publicznej.
 • Zajęcia : Budowa książki.
 • Napisanie bajki przez dzieci i jej zilustrowanie;
 • Jesienna wystawa książek”.
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej;


Październik
 • „ Znaczenie głośnego cztania dla rozwoju umysłowego, psychicznego,emocjonalnego i moralnego dzieci” -pedagogizacja rodziców-spotkanie z ekspertem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.
 • Zajęcia: "Książka dawniej i dziś”;
 • „Mój bajkowy przyjaciel”- wykonanie pacynki;
 • Obchody Dnia Pluszowego Misia”25.XI
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej ;
 • „Poczytaj mi kolego” - gimnazjaliści czytają przedszkolakom
Listopad


 • Spotkanie z autorem książki.
 • „Zakładka do książki” -rodzinny konkurs plastyczny;
 • Zimowa wystawa książek.
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej
Grudzień
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej ;
 • „Mały Książę-z głową w gwiazdach (gry i zabawy z Małym Księciem);

Styczeń
 • Spotkanie z ilustratorem i grafikiem.
 • Ferie w Willi Śmiesznotce( gry i zabawy z Pippi Pończoszanką).
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej
Luty
 • Wiosenna wystawa książek.
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej
 •  Międzynarodowy Dzień Teatru 27.03
 • Zabawy w teatr.
 • Wycieczka do teatru.
Marzec
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – 2.04
 • Poczytaj mi mamo”- czytanie bajek przez rodziców dla całej grupy przedszkolnej;
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - przygotowanie plakatów promujących czytelnictwo ( wystawa w GBP)
 • Poczytaj mi kolego” - gimnazjaliści czytają przedszkolakom


Kwiecień


 • „Na sportowo-bardzo zdrowo”-wystawa książkowa.
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajki przez rodzica dla całej grupy przedszkolnej
Maj
 • Konkurs recytatorski-Dni Rodziny
 • „Poczytaj mi mamo”- czytanie bajki przez rodzica dla całej grupy przedszkolnej ;
 • Quizy, zagadki i gry czytelnicze.
 • Ankieta podsumowująca projekt.
 • Podsumowanie stanu czytelnictwa starszaków, zapoznanie z wynikami rodziców.
Czerwiec


Oczekiwane rezultaty:

 1. Podniesienie kultury czytelniczej.
 2. Redukowanie lęku, agresji i zaburzeń emocjonalnych.
 3. Wzbogacenie wiedzy i poznanie nowych słów i wyrażeń.
 4. Poprawa koncentracji.
 5. Wyciszenie i większa gotowość do nauki.
 6. Swobodne wypowiadanie się na temat utworów, bohaterów.
 7. Większa skłónność dzieci do refleksji.

Zakończenie projektu:

 • fotorelacja na blogu i facebooku przedszkola;
 • Konkurs recytatorski podczas festynu rodzinnego;
 • opracowanie i prezentacja stanu czytelnictwa przedszkolaków.
 • Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego.Pierwsze wrześniowe czytanie bajki pt. "Franio i jego przyjaciele" przez mamę Huberta


niedziela, 25 września 2016

Grunt, to bezpieczeństwo...

Nasze przedszkole odwiedzili Funkcjonariusze Policji. Pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się nazywam, a komu nie?…. Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się z Policjantami. Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.
Panowie policjanci chętnie opowiedzieli przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą jazda bez fotelika i nie zapiętych pasów. Przedszkolaki w podziękowaniu za wizytę zaśpiewały piosenki o ruchu drogowym."Na sportowo-bardzo zdrowo" -projekt edukacyjny

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się ze szczegółami naszego sportowego projektu, który jest realizowany w grupie "Starszaków".


Projekt edukacyjny

Na sportowo-bardzo zdrowo”

realizowany w grupie starszaków
w roku szkolnym 2016/2017


Opracowanie i realizacja:
Nadolska Renata
Smerecka Dorota


Opis sytuacji problemowej

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 1 w Małdytach (grupa starszaków) obserwują u dzieci problemy dotyczące niskiej sprawności fizycznej, które przedkładają się na wady postawy, wymowy,sprawność intelektualną i grafomotoryczną, występującą nadwagę oraz ociężałość i niechęć do wszelkich działań. Rodzice również zgłaszają problem braku należytego ruchu u swoich dzieci oraz złe nawyki żywieniowe. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dzieci mają bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków oraz nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi ich rozwój fizyczny.
Spontaniczne bieganie na placu zabaw męczy przedszkolaka o wiele mniej niż „celowy”, monotonny ruch dążący do perfekcji określonej czynności. Ograniczanie spontanicznej aktywności ruchowej dziecka prowadzi do jego nadpobudliwości, braku zdyscyplinowania, niechęci działania i ogólnego zmęczenia organizmu.
Mając to na uwadze postanowiono zapewnić dzieciom w przedszkolu wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość. Aktywność ruchowa powinna służyć kształtowaniu u dzieci przyzwyczajeń do uprawiania gimnastyki, czynnego wypoczynku, rekreacji, dyscypliny, samozaparcia, w dorosłym życiu zaś – sportu.Temat: Na sportowo-bardzo zdrowo.


Cel ogólny:

 • wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, higiena ciała, gimnastyka i zabawy ruchowe);
 • doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • uświadomienie dzieciom zależności między aktywnością ruchową a prawidowym rozwojem organizmu;
 • zapobieganie wadom postawy, otyłości i złym nawykom żywieniowym;
 • stwarzanie dzieciom okazji do poznania możliwości własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i koordynacji ruchowej;
 • wzmacnianie odporności;
 • kształcenie poczucia rytmu i orientacji w schemacie ciała;
 • kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchów;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw sportowych.
Cele szczegółowe:

 • ćwiczenie charakteru i postaw, w działaniu indywidualnym i zespołowym;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej poprzez gry i zabawy sportowe;
 • zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywności i wypoczynku;
 • tworzenie okazji do spontanicznej i zorganizowanej aktywnosci ruchowej dziecka- w sali sabaw, na powietrzu, na sali gimnastycznej, na wycieczce, spacerze, na boiskach sportowych „Orlik”;
 • doskonalenie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej;
 • pokazywanie pozytywnego wpływu ruchu na samopoczucie i zdrowie człowieka;
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • wykorzystanie do zabaw ruchowych przyrządów, rekwizytów i sprzętu sportowego;
 • ochrona układu nerwowego oraz nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji;
 • zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi i udziału w ruchowych zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycielki;
 • pogadanki o zdrowym stylu życia, przestrzeganiu higieny osobistej i zdrowym odżywianiu
HAMONOGRAM PRACY


Lp.
Zadanie
Termin
Uwagi


1.


 • Nowe boisko przy naszym przedszkolu” - planowanie wykonania boiska sportowego na terenie przedszkola.
 • Zakup bramek piłkarskich.
 • Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"- pogadanki o zdrowym stylu życia, przestrzeganiu higieny osobistej i zdrowym odżywianiu;
 • Hymn sportowca, okrzyk
 • Nauka gry w „Zbijaka”,
 • Kodeks Małego Sportowca ( fair play)-(zasada czystej gry, szacunek dla rywala, respektowanie przepisów gry,stosowanie zasad bezpieczenstwa podczas aktywności fizycznej, podporzadkowanie się decyzjom sędziego, podziękowanie za wspólną grę, zasady kulturalnego kibicowania, poszanowanie sprzętu sportowego);
 • diagnoza sprawności i rozwoju fizycznego;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-wykonanie „Albumu małego sportowca”;
 • nauka i doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowych.
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu).

Wrzesień


2.
 • Poszukiwanie skarbu” gra terenowa
 • „Jadłospis sportowca” samodzielne przygotowanie swojego śniadania lub podwieczorku z wykorzystaniem asortymentu zdrowych produktów;
 • III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
 • Zapoznanie dzieci ze sprzętem sportowym na siłowni- ćwiczenia wzmacniajace poszczególne grupy miesniowe;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku.
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu).
 • „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”.
 • Nauka i doskonalenie gry w warcaby;


Październik

3.
 • „Mamo, tato bawmy się”- zajęcia gimnastyczne - otwarte z udziałem rodziców;
 • „Łączy nas sport- zabawy sportowe z gimnazjalistami;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Nauka i doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowych;
 • Spotkanie ze sportowcem;
 • Mini piłka koszykowa;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • - „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”.
 • Doskonalenie gry w warcaby;
Listopad
Grudzień
5.
 • „Bal sportowców” - bal karnawałowy;
 • Wyścigi zaprzęgów saneczkowych;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • - „Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;
 • Doposażanie przedszkola w sprzet sportowy.
Styczeń

 • Nauka gry w „ringo”;
 • Zabawy na śniegu;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;
Luty • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Wykorzystywanie fachowej literatury;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby.
Marzec • Olimpiada przedszkolaka-
miedzyprzedszkolne zawody sportowe;
 • Mini piłka nożna;
 • „Mamo, tato bawmy się”- rajd rowerowy;
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Doskonalenie gry w warcaby;


 • „Mamo, tato bawmy się”- zajęcia otwarte z udzialem rodziców;
 • Nauka gry w „Klasy”;
 • Nauka i doskonalenie techniki i taktyki gry w„Dwa ognie”;
 • „Europejski Tydzień Sportu” ( 26.05-1.06);
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • wykorzystywanie fachowej literatury dotyczącej zabaw ruchowych;
 • Poznajemy różne dyscypliny sportowe-kontynuacja „Albumu małego sportowca”;
 • Turniej warcabowy;
 • Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej przedszkolaków-podsumowanie wyników.


Kwiecień
Maj


 • Podsumowanie projektu, festyn z udziałem rodziców; prezentacje gier zespołowych, zawody sportowe z rodzicami;
 • Narodowy Dzień Sportu 14.06
 • Zatrzymane w kadrze- dzielenie się wrażeniami na blogu przeszkola i facebooku;
 • Zabawy i tańce integracyjne muzyczno-ruchowe, aerobik, relaksacja przy muzyce;
 • Ruch pomaga zdrowo żyć-ćwiczenia gimnastyczne na każdą porę roku ( podwórko przedszkolne lub sala – 2 razy w tygodniu);
 • Wybieram wodę”- zachęcanie do spożywania wody mineralnej i zdrojowej, niegazowanej, zaopatrzenie sal przedszkolnych w stały dostęp do wody pitnej;
 • Prezentacja wyników testów sprawności fizycznej przedszkolaków dla rodziców.


CzerwiecOczekiwane rezultaty:

 • Dzieci wykazują się większą aktywnośc i sprawnośc ruchową;
 • posługują się podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych przyborami, przyrządami i rekwizytami;
 • szanuje i korzysta we właściwy sposób ze sprzetu i urządzeń sportowych;
 • pokonują przeszkody w terenie (schody, górki, tory przeszkód)
 • potrafią aktywnie spędzać czas wolny;
 • rozumieją potrzebę ruchu i przebywania na świeżym powietrzu;
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa;
 • wiedzą jak należy dbać o higienę osobistą i co należy jesc aby być zdrowym;
 • są samodzielne i potrafią obsługiwać siebie samych;
 • zachowują prawidłową postawę ciała podczas siedzenia, stania i ćwiczeń ruchowych,
 • znają różne dyscypliny sportowe;
 • przestrzegają umów i zasad obowiązujących podczas zawodów, gier i zabaw ruchowych;
 • potrafią współdziałać w zespole i stosują w zabawach i grach zasadę „fair-play;
  dąża do aktywnego wypoczynku samodzielnie organizując sobie zabawy ruchowe i rekreacyjne;
 • potrafia podskakiwać, skakac przez przeszkody, skakanke
 • rzucaja i chwytaja piłkę, ringo


Zakończenie projektu:

 • fotorelacja na blogu i facebooku przedszkola;
 • prezentacja układów tanecznych, gier zespołowych na festynie rodzinnym;
 • zabawy sportowe z rodzicami;
 • opracowanie i prezentacja wyników testu sprawności fizycznej przedszkolaków.
 • Zgromadzenie różnorodnego sprzętu sportowego zachęcającego dzieci do aktywności ruchowej.

Gramy w "Zbijaka".


niedziela, 11 września 2016

Na sportowo-bardzo zdrowo


W ramach projektu edukacyjnego "Na sportowo-bardzo zdrowo" grupa starszaków rozpoczęła intensywne ćwiczenia gimnastyczne oraz zrealizowała zagadnienia z zakresu Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej"Akademia Aquafresh" dotyczące higieny osobistej i zdrowego stylu życia. 


 Rozgrzewka...
 Gra w "Zbijaka"


 "Akademia Aquafresh"